ช่องทางชำระเงินค่าลงทะเบียน

❋ ใบเสร็จรับเงินในนาม "ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย" จะระบุจำนวนเงินเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น
ไม่สามารถรวมค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านธนาคารได้

❋ ขั้นตอนต่างๆ หลังจากนี้ ที่ผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการต่อไป

 • เมื่อลงทะเบียนถึงขั้นตอนในหน้าสุดท้ายจะปรากฎ qr code ให้สแกนชำระเงิน
  • ชำระโดยสแกน qr code จาก bill payment ที่ระบบออกให้หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น ไปที่โปรไฟล์ของท่านแล้วเลือก dashboard
  • โอนชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 043-273372-4
 • หลังจากดำเนินการชำระเงิน โปรดนำหลักฐานการชำระเงินเพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน คลิกที่นี่
 • หลังจากแจ้งชำระเงินแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน คลิกที่นี่
 • ใบเสร็จรับเงิน ฝ่ายลงทะเบียนจะดำเนินการตามที่ท่านแจ้งไว้ในระบบ หากท่านเลือกให้ส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ ฝ่ายลงทะเบียนจะแจ้งเลขที่ track เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งผ่านหน้าเว็บไปรษณีย์ไทย https://track.thailandpost.co.th/

ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันประชุม ท่านจะได้รับอีเมล ซึ่งมีข้อความสำคัญ ดังนี้

* ผู้ลงทะเบียน main congress ท่านจะได้รับ

 1. อีเมลแจ้ง qr code สำหรับใช้สแกน ณ จุดลงทะเบียนเพื่อ check in เข้างาน รับ badge คล้องคอ และรับกระเป๋าที่ระลึกงานประชุม โดยท่านต้องแสดง badge คล้องคอทุกครั้งเพื่อเข้าห้องบรรยายและห้องแสดงนิทรรศการบูธต่าง ๆ ในงานประชุม
 2. username & password เข้าระบบ online ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566 และเข้าระบบ rerun video on demand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2566

**ผู้ลงทะเบียนเฉพาะ virtual meeting

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ onsite
จะได้รับอีเมลแจ้ง เฉพาะ username & password เข้าระบบ online
ท่านจะสามารถรับชม rerun video on demand ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2566

***ผู้ลงทะเบียนเฉพาะ rerun video

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ onsite และ online
จะได้รับอีเมลแจ้ง เฉพาะ username & password เข้าระบบ rerun video
ท่านจะสามารถรับชม rerun video on demand ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2566


➤ NOTICE
 • หากท่านชำระเงินแล้ว แต่ไม่แนบหลักฐานแจ้งชำระเงิน จะถือว่าท่านยังลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
 • ประสงค์ขอยกเลิกรายการลงทะเบียนที่ได้ดำเนินการไว้
  • กรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงิน (ยกเลิกได้ทันที)
  • กรณีชำระเงินแล้ว ยกเลิกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้รับเงินคืน 75% ของยอดเต็ม
  • กรณีชำระเงินแล้ว ยกเลิกหลังวันที่ 31 มีนาคม 2566 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วัน หลังจบการประชุม
 • ติดต่อฝ่ายลงทะเบียน โทรศัพท์ 0-2716-6744 ต่อ 14 (คุณธัทชัย) อีเมล rcpt.register2023@gmail.com