กำหนดการกิจกรรมเดิน – วิ่ง 
(RCPT 4th Fun – Run 2023)


การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

กำหนดการ
05.00 น.    รายงานตัวและรับเสื้อ ณ ริมชายหาดพัทยาเหนือติดกับโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
05.10 น.    บริหารและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
05.30 น.    เริ่ม Start เดิน – วิ่ง 
07.00 น.    ประธานกล่าวและมอบรางวัล
    
ประเภทการวิ่ง  (ระยะทาง ไป – กลับ 10 กม. และ 5 กม.)
1.    อายุไม่เกิน 49 ปี    ชาย - หญิง
2.    อายุ 49 ปี ขึ้นไป    ชาย - หญิง    

เส้นทางในการเดิน – วิ่ง: บริเวณชายหาดพัทยาเหนือ 
START:     โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
END:     เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา (โดยประมาณ)

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท 
2. ของรางวัลแต่ละประเภท โปรดติดตามในวันประชุม         

ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัล
-    ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกท่าน


แพทย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทุกท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่ 
https://forms.gle/n2qCmiHbJFK1UrndA (“ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)


(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด ท่านละ 1 ตัว ณ จุดรายงานตัววันที่จัดกิจกรรม)
สนับสนุนโดย: บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด