แจ้งชำระเงิน

เลขที่ชำระเงิน*:
ข้อแนะนำเพิ่มเติม: เลขที่ชำระเงิน หมายถึง หมายเลขรหัสลูกค้า / Customer ID/ Ref1 ขึ้นต้นตัวเลขด้วย 2023 XX XXXXX XXX (ตัวเลข 11 หลัก)