ประชาสัมพันธ์เรื่อง rerun video การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39

ผู้ลงทะเบียน ที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียน rate main congress, virtual และ rerun video
สามารถรับชม rerun video on demand
การประชุมวิชาการประจำปี 21-23 เม.ย. 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2566

ฝ่ายลงทะเบียนนำส่ง user & password ไปยังอีเมลทุกท่านแล้ว โปรดเช็ก inbox และ junkmail

หากท่านไม่ได้รับอีเมล ประสานงานได้ที่อีเมล rcpt.register2023@gmail.com


ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อรหัสเข้าชม rerun video ผ่าน RCPT SHOP ดูย้อนหลังได้นานถึง 7 เดือน (1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2566)
ลิงก์ http://www.rcpt.org/onlineshop/shop/detail.php?product_id=32

 

Countdown to The 39th Annual Meeting
21-23 April 2023 at Dusit Thani Hotels, Pattaya, Thailand

Important Dates

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับวุฒิบัตร ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม ฯ
Abstract Submission Open 15 ตุลาคม 2565
Abstract Submission Deadline 31 มกราคม 2566 (ขยายเวลา)
Online registration open 3 มกราคม 2566
Early registration ลงทะเบียนและชำระเงินระหว่างวันที่
3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566
Late & Onsite registration ลงทะเบียนและชำระเงินหลังวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2566

การลงทะเบียน

ปิดระบบลงทะเบียนและส่วนแจ้งชำระเงินสำหรับงานประชุมวิชาการ ฯ แล้ว
หากต้องการซื้อ Rerun Video ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่ RCPT Shop คลิกที่นี่

ค่าลงทะเบียน Main Congress

ค่าลงทะเบียน Main Congress (เป็นแพ็คเกจค่าลงทะเบียนซึ่ง over all แล้ว ทั้งการเช้าร่วมประชุมแบบ face to face & online & rerun video on demand ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2566)
ประเภท ชำระเงิน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 66 ชำระเงิน หลังวันที่ 28 ก.พ. 66
1. แพทย์สาขาอื่น /แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ/ แพทย์ต่างประเทศ 6,500 บาท 7,000 บาท
2. อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร 6,000 บาท 6,500 บาท
3. สมาชิกสามัญและวิสามัญ 5,000 บาท 5,500 บาท
4. สมาชิกสามัญ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ยกเว้นค่าลงทะเบียน ยกเว้นค่าลงทะเบียน
5. แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์, แพทย์ใช้ทุนที่ฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์, แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, สาขาตจวิทยาและสาขาประสาทวิทยา3,500 บาท 4,000 บาท
6. บุคลากรทางการแพทย์&สาธารณสุข, นิสิต/นักศึกษาแพทย์/แพทย์ใช้ทุน2,500 บาท 3,000 บาท
• ลงทะเบียนเฉพาะ Virtual meeting สำหรับนิสิต/นักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน
(โปรดแนบสำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองจากสถาบันในหน้าแจ้งชำระเงิน)
(เป็นแพ็คเกจค่าลงทะเบียนเฉพาะการเข้าประชุมแบบ online เท่านั้น)
ยกเว้นค่าลงทะเบียน
• ค่าลงทะเบียนเฉพาะ Virtual meeting (เป็นแพ็คเกจค่าลงทะเบียนเฉพาะการเข้าประชุม แบบ online เท่านั้น และ rerun video on demand ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2566) 3,000 บาท
• ลงทะเบียนเฉพาะ Rerun video (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ face to face & online ในช่วงวันงานได้ rerun video on demand ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค.2566) 2,000 บาท