ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
 
วิดีโอนี้มีลิขสิทธิ์ สำหรับดูบนเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดด้วยวิธีการใด ๆ